free bootstrap templates

COACHING - Particulieren

Door omstandigheden zitten we soms vast in ineffectieve patronen met de daarbij horende problemen. Het stroomt minder. Het lijkt erop dat je in een doodlopende straat bent beland en stil staat.  Je weet dat je meer kan, maar de weg ernaartoe is zoek of je vindt geen energie om het te doen. Dat is een signaal dat er opportuniteiten zijn om het leven/werk op een andere manier aan te pakken en je eigen verandering te sturen.

Neem het roer in eigen handen en ik bied je een klankbord en begeleiding op een verbindende en veilige manier. 


Via coachende vragen, het aanreiken van beproefde denkkaders en praktische oefeningen ontstaan nieuwe inzichten en een ruimer zelfbewustzijn zodat jouw zicht op de werkelijkheid breder wordt. We verkennen en erkennen weerstand, emoties, belemmerende overtuigingen via ervaringsoefeningen, zo wordt de weg naar zelfrealisatie vrijgemaakt. Als gevolg neem je betere beslissingen, je vertoont effectiever gedrag, jouw creativiteit en intuïtie zijn makkelijker bereikbaar. Vanuit dit congruenter gedrag ontstaat een boeiende authentieke ontwikkeling in lijn met je ware identiteit en missie. Automatisch straal je meer, ben je energieker en kan je in diepere verbinding gaan met mensen in je omgeving.

We gaan resultaatgericht en actief aan de slag soms met de nodige humor en confrontatie, en steeds op een verbindende, respectvolle en veilige manier. Elke coaching eindigt met een engagement in de vorm van een huiswerk.

Mogelijke onderwerpen:

 • Zelfreflectie rond jouw toekomst: van stagnatie naar droom naar zelfrealisatie
 • Leer communiceren met impact.Overwin je faalangst. Bijvoorbeeld, spreken voor publiek of een moeilijk gesprek aangaan.
 • Stress- en energiemanagement: omgaan met stress, aanboren van verborgen energiebronnen, verhogen van mentale veerkracht.
 • Balans werk-privé terug herstellen
 • Perfectionisme herkennen en er mee leren omgaan
 • Van twijfel, dilemma, uitstelgedrag naar concrete eerste stap
 • Vergroten van emotionele intelligentie: effectiever communiceren en samenwerken
 • Van ineffectieve gewoonte-patronen naar effectiever functioneren
 • Meer connectie maken met je intuïtie, hervinden ondergesneeuwde talenten en creativiteit
 • Werken rond zelfbeeld
 • Klankbord in je zoektocht naar zingeving en authentieker leven/werken

ADRES
Benedestraat 313
1851 Grimbergen
België

CONTACT