best free website templates
Marian coaching in action

BUSINESS COACHING

Individuele Coaching voor midden- en hoger kader

Teamcoaching

Referenties zijn beschikbaar op aanvraag.

° Wil je preventief actie ondernemen en burn-out vermijden, m.a.w. je medewerkers ondersteunen in tijden van verandering?

° Wil je wendbare, productieve teams creëren waarbij alle verschillen benut worden? 

° Wil je een steuntje in de rug geven aan uw (startende) leidinggevenden of medewerkers
met een individueel coachingtraject rond persoonlijk leiderschap, verandermanagement en communiceren met impact


(Zelf-)leiderschap is niet alleen een gelegenheid voor de directie, maar ook voor elke verantwoordelijke medewerker die zijn rol vanuit natuurlijk leiderschap wil opnemen.

Via coachende vragen en het aanreiken van beproefde denkkaders ontstaan nieuwe inzichten in het eigen functioneren en de impact van het gedrag op zichzelf en anderen. Communicatieve vaardigheden worden aangescherpt via rollenspelen en constructieve feedback. We verkennen en erkennen weerstand, emoties, belemmerende overtuigingen via inlevingsoefeningen. Zo wordt de weg naar verandering vrijgemaakt.

Ik kan me goed inleven in de aangereikte situaties via mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in internationale bedrijven. We gaan resultaatgericht en actief aan de slag soms met een concrete voorbeelden, een krachtig kortverhaal, de nodige humor en confrontatie, en steeds op een verbindende, respectvolle en veilige manier.

Elke coaching eindigt met een engagement. Kleine stapjes leiden vaak tot grote veranderingen. 

Het coaching gesprek kan naar wens plaatsvinden in de organisatie zelf, of in de Katarsy-spreekruimte te Grimbergen.

Mogelijke onderwerpen:

° Zelfreflectie rond jouw professionele toekomst: van stagnatie naar droom naar zelfrealisatie. Hoe kan je pro-actief je eigen verandering sturen naar een zinvol doel?

° Spreken en communiceren met impact op basis van concrete situaties om draagvlak te creëren naar gewenste verandering.

° Stress- en energiemanagement: omgaan met stress, aanboren van verborgen energiebronnen, verhogen van mentale veerkracht.

° Ondersteuning bij startende leidinggevenden: People Management bijv. een beslissing meedelen, feedback geven, assertieve communicatie, participatief leiderschap

° Hervind de connectie met je intuïtie, ondergesneeuwde talenten en creativiteit

° Perfectionisme herkennen en er mee leren omgaan

° Van twijfel, dilemma, uitstelgedrag naar concrete eerste stap

° Vergroten van emotionele intelligentie: effectiever communiceren en samenwerken

° Van ineffectieve gewoonte-patronen naar effectiever functioneren

° Hervind de connectie met je intuïtie, ondergesneeuwde talenten en creativiteit

° Werken rond zelfbeeld en zelfvertrouwen: slachtoffer-dader patronen aanpakken

° Klankbord in je zoektocht naar zingeving en authentieker leven/werken

ADRES
Benedestraat 313
1851 Grimbergen
België

CONTACT