html website templates
Marian coaching in action

BEDRIJFSCOACHING

Referenties zijn beschikbaar op aanvraag.

° Wil je preventief actie ondernemen en burn-out vermijden, m.a.w. de mentale weerbaarheid van uw medewerkers versterken?

° Wil je wendbare, productieve teams creëren waarbij alle verschillen benut worden? 

° Wil je een steuntje in de rug geven aan uw (startende) leidinggevenden of medewerkers
met een individueel coachingtraject rond persoonlijk leiderschap


(Zelf-)leiderschap is niet alleen een gelegenheid voor de directie, maar ook voor elke verantwoordelijke medewerker die zijn rol vanuit natuurlijk leiderschap wil opnemen.

Via coachende vragen en het aanreiken van beproefde denkkaders ontstaan nieuwe inzichten in het eigen functioneren en de impact van het gedrag op zichzelf en anderen. Communicatieve vaardigheden worden aangescherpt via rollenspelen en constructieve feedback. We verkennen en erkennen weerstand, emoties, belemmerende overtuigingen via inlevingsoefeningen. Zo wordt de weg naar nieuw gedrag vrijgemaakt.

Ik kan me goed inleven in de aangereikte situaties via mijn jarenlange ervaring als leidinggevende in internationale bedrijven. We gaan resultaatgericht en actief aan de slag soms met een concrete voorbeelden, een krachtig kortverhaal, de nodige humor en confrontatie, en steeds op een verbindende, respectvolle en veilige manier.

Elke coaching eindigt met een engagement. Kleine stapjes leiden vaak tot grote veranderingen. 

Het coaching gesprek kan naar wens plaatsvinden in de organisatie zelf, of in de Katarsy-spreekruimte te Grimbergen.

Mogelijke onderwerpen:

° Stress- en energiemanagement: omgaan met stress, aanboren van verborgen energiebronnen, verhogen van mentale veerkracht. 

° Ondersteuning bij startende leidinggevenden: People Management bijv. een beslissing meedelen, feedback geven, assertieve communicatie, participatief leiderschap

° Zelfreflectie rond jouw professionele toekomst: van stagnatie naar droom naar zelfrealisatie 

° Hervind de connectie met je intuïtie, ondergesneeuwde talenten en creativiteit

° Presenteren met impact

° Perfectionisme herkennen en er mee leren omgaan

° Van twijfel, dilemma, uitstelgedrag naar concrete eerste stap

° Vergroten van emotionele intelligentie: effectiever communiceren en samenwerken

° Van ineffectieve gewoonte-patronen naar effectiever functioneren

° Hervind de connectie met je intuïtie, ondergesneeuwde talenten en creativiteit

° Werken rond zelfbeeld en zelfvertrouwen: slachtoffer-dader patronen aanpakken

° Klankbord in je zoektocht naar zingeving en authentieker leven/werken

ADRES
Benedestraat 313
1851 Grimbergen
België

CONTACT
Email: marian@katarsy.be
GSM: +32 (0) 499 59 68 14